Buick REGAL 1996 Owner Manual

Page 91 of 356 pages for Buick REGAL 1996 Owner Manual.

Owner Manual Page Carousel

Owner Manual PDF Viewer

Turn SignaIIMullil'unutiun Lever Turn Signal and Lane {Tl-align ludicutnr

'i'liu turn signal I1I|HIWU11]'J'-'i';lril Ii'ui'i'ight] :Inillwn L1l_l11'l'|"a'|'i|1'l] liur icl'll lJvii.l.itini1~:..Th::.~.u: [IIIIHJUUIH LLHUW you In Hignul :l Inrn nrn L'IIIL' change.

1—Hfilg'lléllLL[|I|'|].I1'|I'lI'L'L'|hI.2 ua'ui Ll" th' wuy 1tl'l nr iJLiM-n. When [hr “11'“ L'i I-Irlihhli‘d. 1hL‘ 'lui-ur will I'L‘Illl'li illlllllilit1iL':l||_'_t".

An Lia'uiw nn 1|“: IHHIrLJIllL‘ElE panel will Flash 1n Hie diJ'L'LI‘lifi'll'l nl' ll11: “IT“ (31' Ifllil.‘ cliuiigc.

Tin: luvcr un the Ian Hide ui' Lhu hch‘l'ing mlumn Includux yum;

I Turn Signal and Lung (11111131: Indiculnr _ _ _ _ _[1‘IfilgllillllI;|llL't.']'|l|E'l;_JL‘._|LlhlFilth'Ul'li'lW'i-‘r”'IL‘I-L'TL'T

. HL‘fldLill'llrJ nghirLU‘r't" HI—‘EII‘TI umi] IE1: urrnw 5.13m [11 ”lull. ”UM il [hcl't' ill‘illi _'y'i1l.l O windshield Wipers L'uinplL-lc 1min ILL1'IL'1.+|LEI'I_L_1L'. Th4: IU'l-Cl wili return by . . ”MI” when wu I'clcsinc it. I Windmleld anhcr - . . 1 . f‘ ,3”: jam 'LIFI'IIII a turn nr .1 him: chunpc. |1th‘lll‘l"-"-'I'i~ dun | . LN!” nmml Flush hLil _iu.-l ~1:i_'.-' nn. iL signal I'llln“ inn). hi: I'Iurnud ULII .iml Lilhur Llr'ii'crh WUII'l 5:11: fi'tiul' llll'ill nignu]. 2-16 _

Owner Manual Pagination