Buick REGAL 1996 Owner Manual

Page 130 of 356 pages for Buick REGAL 1996 Owner Manual.

Owner Manual Page Carousel

Owner Manual PDF Viewer

‘Iil-t-‘M Stefan 1with Cassette Tape I'lfljtr'L'r tnptiunl

| E lull": H! "T

Plating “11! Radio

‘Ir'flllL'le: Tum this. kitc1lttnttli'1tlltc mph-m nit illlLl “(I “If” it clinch“ iw Lu 1IlL'1'Lfith' lltx‘ vnitlmse Turn it L'll'LllllL'TflCl‘L'lx'l'r'l“U Lu tJL'L'FL'tthL' tltu ‘r'ltlLlitlL'.

RECALL: Press the upper Lnuh Iii'itt‘ly tn rec-all llIL‘ alulimt l'lI,‘il'|:_]_ played or Ihs,‘ cinch. Llirirlltiy. Tn uhungu whttl i.» lltlnlldll} hhmtr'u till tltc lehflitlf.‘ ihlflllt'lll lll lilt'IL‘I. pm“ Ihc knrth until :mu m: the ilifiplily ynu mum. thun hulLi thu it'lttlh until tlti: dixpltty I'l:ii;ltL'-. lt'jv't‘lt: prev the knob When the igltilinn ii nl'l'. Iin: ulnL'l-t Wlll \‘i'lLWr I'm .31 l'L'vc secnndx.

Finding :1 .‘ilutinn

AM-FM: Pratt: lllL' lnwul' kilttlt tt- .wL‘lL'L'l AM. lil'vil :11' FER-11. This diapltt}; altuwh' yintlr ‘iClL‘flill‘ll.

'l'L'Nl'L: Tut'lt tltu Jim-tr kttuh It: t'tttrtisc I'ttIJtLI atttllLI-Il‘i.

SEEK: Pi'em the Forward nr hiickwurtl ttrl'flw tit git In

:th next lligltur U-r lU-wu't' xlttltmt. 'l'l’tc ‘iJJLlilLl will l‘u.‘ muted whil;1 Heck ittg.

SCAN: Freak uni: ut' Ilie SEEK tu'rnwx i'ui' Hm wwnm tuttl SCAN mil uppcttr tilt the dihpltiy. Lihu SCAN tu lihtun Ill sLlllllH‘lh l'ttr u I'uw ‘iL'iZLII'ILi‘i. Tltl: t’uLlit' Will i511 in u. Litatintt. .‘iltlp rm :1 I'L'u- sL‘L‘UIILib. Iitun git mt l.I'l lltL' nus: statiun. PI'E‘iH uni: ul' tl'li: SEEK :u'ruu—‘i-i uguin to stun scanning. Th4: umnd will hi: mulcd while stunning.

Owner Manual Pagination